นโยบายการคืนเงิน

Returned Policy at Skinlab

If you have purchased any merchandise from any of our stores, you must return it in the same store you have purchased from. If you are unsatisfied with your purchase, you may bring back the merchandise within 7 days, with the receipt for an exchange or credit back on the same payment method used on the original purchase. Merchandise must be unused, sealed and undamaged from its original packaging.

นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้าของร้าน Skinlab

เป้าหมายหลักของเราคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เมื่อได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากต้องการเปลี่ยนคืนสินค้า ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
* สินค้าของทางร้านสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะสาขาที่ท่านซื้อไปเท่านั้น 
* กรุณาแจ้งเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้ซื้อไป 
* โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งานและบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมแนบใบเสร็จในการซื้อครั้งนั้นๆหากบรรจุภัณฑ์มีการถูกแกะหรือชำรุดทางร้านขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี
* การขอเปลี่ยนสินค้าที่มีราคาเท่ากันสามารถดำเนินการได้ทันที
* การเปลี่ยนสินค้าที่มีราคาแตกต่างกันจะคำนวณจากจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าไว้แล้ว หรือลูกค้าต้องเลือกสินค้าที่มีราคามากกว่าหรือรวมหลายชิ้นแล้วมากกว่าจำนวนเงินที่แจ้งชำระไว้ในครั้งแรก
* สินค้าลดราคาพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ 
* สินค้าร่วมโปรโมชั่นบางรายการไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ 
* สำหรับสินค้าร่วมโปรโมชั่นบางรายการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ซึ่งอาจแตกต่างจากเงื่อนไขข้างต้น
* ทางร้าน Skinlab ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินสดทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่พบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางร้าน
* หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือพบปัญหา กรุณาติดต่อที่เบอร์ 09-3636-3615 หรือ LINE @skinlab