Intention Candle

Write a review

Endota

1,450.00 ฿
Unit price per

Details

เทียนหอม Intention Candle 250ml 45 Hours ไส้เทียนเป็นไส้ไม้ลดการเกิดเขม่าควันเทียนได้ดีค่ะ

1. Intent - หิน Rose Quartz
เทียนหอมรุ่น Intent ด้วยกลิ่นที่เบลนด์จาก essential oil ธรรมชาติ ตัวเทียนทำจาก natural soy wax 100% มาพร้อมหิน Rose Quartz ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Love & Intent ความรักและความจริงใจ ส่งเสริมมิตรไมตรีที่ดี ขจัดความโกรธ ความบาดหมาง และยังช่วยเสริมเรื่องความสวยความงามผิวพรรณผ่องใส

Scent: Lemon | Orange | Mandarin

2. Truth - หิน Lapis lazuli
เทียนหอมรุ่น Truth ด้วยกลิ่นที่เบลนด์จาก essential oil ธรรมชาติ ตัวเทียนทำจาก natural soy wax 100% มาพร้อมหิน Lapis Lazuli ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Truth & Wisdom ความสัตย์จริงและสติปัญญา ช่วยเสริมวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล และมีจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็ง

Note: Lavender | Eucalyptus | Lemon

3. Balance - หิน Amythest
เทียนหอมรุ่น Balance ด้วยกลิ่นที่เบลนด์จาก essential oil ธรรมชาติ ตัวเทียนทำจาก natural soy wax 100% มาพร้อมหิน Amethyst ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Balance ช่วยปรับสมดุลจิตใจและร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพระบบหมุนเวียนนำพาความสงบสุข ขจัดความเครียด ช่วยให้จิตใจบริสุทธิ์เป็นสมาธิ

Scent: Lavender | Bergamot | Ylang Ylang

4. Connect - หิน Quartz
เทียนหอมรุ่น Connect ด้วยกลิ่นที่เบลนด์จาก essential oil ธรรมชาติ ตัวเทียนทำจาก natural soy wax 100% มาพร้อมหิน Connect Quartz หรือ Smoky Quartz ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ Connect ช่วยให้จิตใจแน่วแน่มั่นคง จัดระบบความคิดให้ดีขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง ขจัดความสับสนวุ่นวาย และเสริมจิตใจสงบ พ้นจากภาวะหดหู่ หม่นหมอง

*หิน Smokey Quartz อาจมีสีที่แตกต่างกัน ตั้งแต่สีใสไปจนถึงสีน้ำตาลเข้ม ขึ้นอยู่กับส่วนของหิน

Scent: Cedarwood | Frankincense | Lavender | Sandalwood