Z Matrix Energy & Moisture Infusion

Z Matrix Energy & Moisture Infusion

Write a review

Zelens

3,850.00 ฿
Unit price per

Details

Supreme revitalising formulation developed to infuse skin with instant moisture and energy. Fortified with a proprietary complex of high-tech ingredients and refreshing botanical extracts, this moisture-rich cream-gel boosts vitality and invigorates tired, dull and stressed skin.

ครีมบำรุงผิวเบสเป็นเนื้อเจลครีมที่จะฟื้นฟูโครงสร้างผิวด้วยการเติมน้ำและส่งผ่านพลังงานให้ผิวด้วยการเติมสารอาหาร แร่ธาตุหลายชนิด ซึ่งจะกระตุ้นให้ผิวมีพลังงานและมีความหยืดหยุ่นดีขึ้นถึง 39% ผิวมีความชุ่มชื้น น้ำใต้ผิวเพิ่มขึ้นถึง 168% ใน 24 ชั่วโมง ฟื้นฟูผิวหน้าที่ดูอ่อนล้าไม่ใสให้กลับมาผ่องนุ่ม มีน้ำมีนวล

How to Use

ใช้บำรุงผิวหน้าเป็นประจำเช้าและเย็น